Việt Nam và Áo tăng cường quan hệ song phương

Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã bày tỏ hy vọng rằng Việt Nam và Áo sẽ tăng cường trao đổi hàng hoá và chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong y tế, giáo dục, quy hoạch đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực là thế mạnh của Áo.

anh_so_1.JPG

Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng và Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Áo, ông Alois Stoeger

Tại buổi tiếp đặc sứ ngoại giao của thành phố Viên, ông Walter Nettig và  đoàn vào ngày 10 tháng 11, phó thủ tướng Trong nhắc lại việc thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước năm 1972 khi Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Ông đề nghị hai bên phối hợp kỷ niệm lần thứ 40 của mối quan hệ ngoại giao, ông vui mừng về sự phát triển tốt đẹp tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với việc trao đổi thường xuyên các đoàn đại biểu cấp cao hai nước.

Phó thủ tướng nhấn mạnh việc hai bên cần trao đổi thông tin về tình hình của hai nước, các tiềm năng thế mạnh để người dân của nhau và các doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

Walter Nettig expressed his good impression on Vietnam's outstanding development achievements, saying he was confident in the expansion of bilateral cooperation between Austria and Vietnam and Vienna and Hanoi in education, press, urban planning and construction. 

Ông Walter Nettig bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về những thành tựu xuất sắc trong phát triển của Việt Nam, ông tin tưởng việc mở rộng quan hệ hợp tác giữa Áo và Việt Nam cũng như thành phố Viên và Hà Nội trong giáo dục, báo chí, quy hoạch đô thị và xây dựng.

Ông hứa sẽ làm hết sức mình để đóng góp cho sự phát triển của tình hữu nghị và hợp tác hai nước. /.​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​