​​

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA ÁO

Địa chỉ: Felix Mottl – Strasse 20, 1190 Viên, Cộng hòa Áo

Tổng đài: +4313680755 - Lễ tân: +431368075511
Lãnh sự: +431368075510 - Fax:+4313680754​​
Email: office@vietnamembassy.at​
Website:www.vietnamembassy-austria.org​​​

                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:

1. Đại sứ: Lê Dũng
Điện thoại bàn: -368075516, Di động +4369911412991.
2. Tham tán công sứ: Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại bàn - 368075513, Di động + 4369911407302
3. Tham tán phụ trách Lãnh sự: Đinh Văn Thanh
Điện thoại bàn: 368075518, Di động + 4369917086266.
4. Tham tán thương vụ: Lê Minh Đức
Điện thoại bàn: 3671759, Di động + 4369912088444​​

5. Bí thư thứ nhất :Nguyễn Anh Tuấn (​Phụ trách quan hệ 

song phương Việt-Áo; Cộng đồng)

Điện thoại bàn: 368075519, di động + 43 (0) 69918880168

6. Bí thư thứ nhất : Nguyễn Thị Ngọc Hà (Thư ký Đại sứ,

Lễ tân, đa phương)

Điện thoại bàn: 368075511, di động + 43 (0) 69910415348​

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 17:00

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​