LỊCH LÀM VIỆC


A. VĂN PHÒNG ĐẠI SỨ QUÁN: THỨ HAI  ĐẾN THỨ SÁU HÀNG TUẦN.

SÁNG: TỪ 8H00 ĐẾN 12H00.

CHIỀU: TỪ 13H00 ĐẾN 17H00

B. PHÒNG LÃNH SỰ: THỨ HAI, THỨ TƯ VÀ THỨ SÁU.

SÁNG: TỪ 9H00 ĐẾN 12H00.

CHIỀU: TỪ 14H00 ĐẾN 17H00.

​CÁC NGÀY NGHỈ LỄ

- Tết cổ truyền dân tộc

- Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch

- Ngày Giải phóng miền Nam 30/4

- Ngày Quốc tế lao động 1/5

- Ngày Quốc khánh 2/9

- Và các ngày nghỉ lễ của Áo.   ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​